Son günlerde sadece “dislike” ile adından oldukça fazla şekilde söz ettirse de tanımlamayı basite indirgemeden üzerine tartışılması/düşünülmesi gereken bir jenerasyon karşımızda.

Not: İlkokul öğretmenleri bir sonraki kuşakla temas tanışmaya başladı, Z kuşağından sonra sahne Alfa Neslinin: Z kuşağının ardından, 2013-2030 yılları arasında doğanlardan oluşacak jenerasyon ise, diğer nesillere göre çok daha genç yaşlarda teknolojiyle tanışmış/tanışacak olan “alfa nesli” olacak.

Z Kuşağının Özellikleri Neler?

Kuşak çalışma hayatına henüz girmeye başladığı için, iş yaşamlarıyla ilgili çabuk sıkılıp kolay vazgeçme olasılığı dışında çok da tahminde bulunulamıyor. Öte yandan, çeşitli sosyolojik gruplarla ilişki kurma ve hak arama konularında diğer kuşaklardan daha başarılı olmaları, iş hayatlarında ulaşabilecekleri başarıların habercisi sayılıyor. Buna ek olarak, sınırsız yeni bilgiye erişimin, Z kuşağı ile daha özgüvenli ve kariyer odaklı bir nesil yarattığı düşünülüyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Kuşağı Derken?

Bazı kaynaklarda 1995 yılında başlatılsa da ortak kabul 2000 -2012 yılları arasında dünyaya gelmiş bireylerin oluşturduğu nesile Z kuşağı deniyor. Teknoloji kullanımın olabildiğince çeşitlenip yoğunlaştığı dünyaya merhaba diyen bu jenerasyona “internet kuşağı” adı da veriliyor. İyimser bakış acıları ve rekabete odaklı kişisel hırslarının yüksek olması, kuşağın en bilinen özelliklerinden.

Z Kuşağının Öne Çıkan Özellikleri?

 • Eğitimin rolünün sorgulandığı bir dönemin gençleri. En eğitimli kuşak ve eğitim sisteminin içinde en uzun kalan kuşak
 • Demografik olarak bir tarafta yaşlanmakta olan Batı ve Kuzey Avrupa toplumları, diğer tarafta genç olan Ortadoğu ve Afrika toplumları var. Ancak her iki taraf için de genç olmak bir avantaj değil, dezavantaj.
 • Genç işsizliğinin engel oluşturduğu bir kuşak. Çocukluk ile yetişkinlik arasında bir geçiş dönemi olarak tanımlanan gençlik dönemini, ayakları üzerinde durmakta zorlanan, ‘yetişkinliğe’ geçemeyen, kaygı ve korkularla geçiren bir gençlik.
 • İklim krizi ile beraber dünyanın geleceğinin sorgulandığı bir dönemin gençleri.
 • Z Kuşağı insan hakları, hayvan hakları, cinsiyet ayrımcılığı gibi konularda duyarlılığı ön planda olan, haklar konusunda eşitlik temelli bir anlayışa sahip. Yüzde 45’i herkesin eşit ve benzer
 • haklara sahip olduğu görüşünü savunuyor.
 • Bu kuşak için ırk, cinsiyet, din, dil, mezhep gibi unsurlar düşük bir öneme sahip. ‘Farklı bir din veya mezhebe ait biriyle evlenebilirim’ diyenlerin oranı bundan önceki nesilde yüzde 32,8 iken Z kuşağı için yüzde 82,2.
 • Bu kuşağın yüzde 15,7’si namaz kılma, oruç tutma gibi dini inançlarının gerekliliklerini yerine getirdiğini söylerken, yüzde 55,8’si bu gereklilikleri yerine getirmediğini söyledi. Yüzde 28,5’i inançsız olduğunu ifade etti.
 • Z kuşağının yüzde 76,4’ü adalet, demokrasi, ifade ve düşünce özgürlüğü, liyakat, israf, sanat gibi kavramları önemli bulduğunu ifade ediyor. AB’yi destekleyenlerin oranı Z kuşağında yüzde 78,6 iken X ve Y kuşaklarında bu oran yüzde 35,6.
 • Günlük sosyal medyada geçirdikleri zaman ortalama 6 saat. Bu kuşağın yüzde 65’i akıllı telefon kullanıyor.
 • Z Kuşağı, kendisini belli bir ideolojik gruba veya siyasi partiye mensup görmüyor. Araştırmalar bu kuşaktakilerin yaklaşık yüzde 68,7’sinin, kendisini Atatürkçü, muhafazakar ya da milliyetçi gibi belli kategoriler içinde tanımlamadığı ve mevcut siyasi partilere karşı herhangi bir yakınlık hissetmediğini gösteriyor.
 • Ankette Z kuşağının yüzde 86,7’si oy kullanırken ebeveynlerin etkisinin olamayacağını, kendi iradesinin ön planda olduğunu söylüyor.

 

Yorum Yaz