2019 yılında uygulanacak TYT sınavlarında yani 1. oturumda uygulanacak Kimya konuları aşağıda.

2019 yılı için uygulanacak MEB müfredatından alınmış Kimya konularıdır.

 • KİMYA BİLİMİ
  • Kimyanın Gelişimi
  • Madde ve Özellikleri
 • ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK SİSTEM
  • Atom Kavramının Gelişimi
  • Periyodik Sistem
 • KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
  • Kimyasal Türler ve Güçlü Etkileşimler
  • Zayıf Etkileşimler
  • Tepkime Denklemleri ve Türleri
 • MADDENİN HALLERİ
  • Gazlar ve Mol Kavramı
  • Gaz Yasaları
  • Sıvılar ve Özellikleri
  • Katılar ve Özellikleri
  • Saf Maddelerde Hal Değişimi
 • ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR
  • Asitler, Bazlar ve Özellikleri
  • Asit-Baz Tepkimeleri
  • Tuzlar
 • KARIŞIMLAR
  • Çözeltiler
  • Karışımların Ayrıştırılması
 • ENDÜSTRİ VE CANLILARDA ENERJİ
  • Fosil Yakıtlar
  • Enerji
 • KİMYA HER YERDE
  • Su ve Hayat
  • Evde Kimya
  • Okulda Kimya
  • Sanayide Kimya

2019 TYT Kimya Soru Dağılımı

2019 TYT Kimya Konuları 2018 TYT 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Madde ve Özellikleri 2 2 1 1
Atom ve Yapısı 2 2 1 2
Periyodik Sistem 1 1 1 2
Kimyasal Hesaplamalar 1 2
Bileşikler 3 2 3 3
Karışımlar 1 2 2 1
Kimya Kanunları 1
Kimyasal Değişimler 1 1 2
Kimyasal Bağlar 1 2 1
Hayatımızda Kimya 2 1 1 1
Toplam Sorulan Kimya Soru Sayısı  – 13 13 13 13

Yorum Yaz