Hedefleri Olmalı İnsanın

Hedefleri olmalı insanın
Hem de çok büyük hedefleri
Hedefleri bir güneş kadar gerçek ve bir güneş kadar ulaşılmaz olmalı.
Hedefleri yaşatmalı insanı ve hedefleri ona geleceğe umutla kanat çırpmasını sağlamalı.
Hedefleri ile isteklerini bir birine karıştırmamalı insan…
Bir arabam bir evim olsun hedef değil bir istektir.
İstekler “ben”lik duygunuzu, hedefler ise ruhunuzu diriltir.
Hedeflerdir insanı ayağa kaldıran ve yaşama karşı dik tutan.
Fırtınalara başkaldıracak kuvveti size hedeflerinize ulaşma azminiz verir.
Dünyayı değiştirecek cesareti size hedefleriniz için taşıdığınız umut aşılar.
Çileleri heyecana dönüştüren hedeflerinizdir.
Karanlık günlerinizi aydınlatacak ışık hedeflerinize giderken göstereceğiniz azimdir.
Hedefleriniz o kadar büyük olmalı ki, “OL” emri içinde gizli olmalı.
Tanrısallık kokmalı buram buram,
Devrimci bir ruhu olmalı.
Hem sizi değiştirmeli, hem kainatı değiştirecek bir enerjiye sahip olmalı.
Hedeflerinize giden yolda bir karıncanın bile canı yanmamalı.
Enerjisi ancak değişmeye direnenleri ezip geçmeli
Onları bile ezip geçerken içinde merhamet barındırmalı.
Ezip geçtiklerinize bile yarın elinizi uzatabilecek kadar sevgi kokmalı.
Başınız dik yürümelisiniz hedeflerinize giderken.
Hiçbir kuvvet size boyun eğdirememeli.
Hedefinize giderken birileri ne der kaygınız olmamalı.
Bütün dünya karşınıza dikilse “BİR ELİME AYI, BİR ELİME GÜNEŞİ VERSENİZ YOLUMDAN DÖNMEM” diyecek kadar yıkılmaz bir iradeniz ve kendinize güveniniz olmalı.
Hedefleri olmalı insanın.
Hem de çok büyük hedefleri
Bir güneş kadar gerçek ve bir güneş kadar ulaşılmaz.

Yorum Yaz