200 Bölüme Tek Bir Öğrenci Bile Başvurmadı

Bayburt, Giresun, Dicle, Artuklu ve İbrahim Çeçen üniversitelerinde toplamda 200’den fazla bölüm boş kaldı.

Bayburt Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi’nde çok sayıda bölümde öğrenci bulunmadığı için eğitim yapılamıyor.

Sayıştay’ın 2017 denetim raporlarına da yansıyan eğitim yapılmayan fakülte ve bölümler şöyle:

Bayburt Üniversitesi: Üniversitenin 5 fakültesinde ve 5 yüksekokulunda yer alan 38 bölümde öğrenci bulunmaması nedeniyle eğitim yapılamıyor. Raporda konuyla ilgili olarak “Üniversitede ihtiyaçlar gözetilmeden ve yeterli koşullar sağlanmadan akademik bölüm açılması, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına aykırılık teşkil etmekte olup, alınacak önlemler bakımından durumun Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Giresun Üniversitesi: Üniversitenin 7 fakültesinde, konservatuvarda ve 14 yüksekokulunda bulunan 107 bölümde eğitim yapılamıyor. Sayıştay raporunda bölümlerin neredeyse tamamının kurulduğundan beri birkaç tanesinin de 2014’ten bu yana atıl durum olduğu belirtildi. Raporda “Eğitim-öğretim faaliyeti olmayan bu birimlerde akademik ve idari personel istihdam edilmesi ve maaşlarının bütçeden ödenmesinin kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı ilkesine aykırı olduğu değerlendirilmektedir” dendi.

Dicle Üniversitesi: Üniversitenin 9 fakültesinde ve 8 yüksekokulunda çoğunluğu ikinci öğretim olmak üzere 62 bölümde eğitim yapılamıyor. Raporda konuya ilişkin şöyle dendi: “Fiilen öğrencisi olmayan bölümlerin/birimlerin olması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmemesi 2547 sayılı kanunda belirtilen amaç, hedef ve ilkeler ile kalkınma plan ve programlarında belirtilen hedeflerle uyumlu olmamaktadır.”

Mardin Artuklu Üniversitesi: Üniversitede Fen Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı Yüksekokulu’nda öğrenci ve hoca olmaması nedeniyle eğitim yapılamıyor. Raporda konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: “İhtiyaçlar gözetilmeden ve yeterli koşullar sağlanmadan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları açılmasının kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmasına engel olacağı değerlendirilmektedir.”

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: Üniversitenin Patnos Sultan Alpaslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi’nde öğretim üyesi ve öğrencinin yer almaması nedeniyle eğitim yapılamıyor. Raporda “Üniversite bünyesinde açılan Patnos Sultan Alpaslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesinin öğretim üyesi ve öğrencisinin bulunmadığı, söz konusu yükseköğretim kurumunun salt bir binadan ibaret olduğu, bu binanın idamesi için harcamalar yapıldığı tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

 

 

Yorum Yaz