Günümüzde ve çağımızda yeni teknolojiler gerçekten faydalıdır. Ancak bu teknolojiler, eğer şirketimizin uygun bir şekilde çalışmasını istiyorsak uğraşmamız gereken bir dizi sıkıntıyı da beraberinde getirir. Üstesinden gelinecek en önemli konulardan biri de şudur: iç iletişim eksikliği.

İç iletişim bir şirketin farklı birimlerinin kendi aralarında bilgi geçişinin sağlandığı bir süreçtir. Bu süreç içerisinde çalışanlar birlikte çalışabilirler ve uyum içinde olabilirler.

Bununla birlikte şirketlerin iç iletişim eksikliği yaşadığı zamanlar yaygındır. Bu hem şirketin ulaşacağı sonuçları, hem de çalışanların alacağı ücretleri sınırlar. Bu yazıda zaman zaman yaşanan bu olayın sebeplerini araştıracağız, böylece kendi çalıştığınız şirkette bu tür hatalardan kaçınabilirsiniz.

İç iletişim eksikliği: Aslında nedir?

Bir şirkette her düzeyde iç iletişim olmalıdır. Bu bağlamda, bazı en önemli iletişim çeşitleri şunlardır:

  • Karar vermek için iletişim: Şirkette görevi olan herkes çalışma arkadaşlarının neler yaptıklarından tamamen haberdar olmalıdır, böylece iddialı kararlar alabilmek için gerekli bilgileri alabilirler. Bu, hem yöneticiler ve hem de alt kadrolar için geçerlidir.
  • Departmanlar arası koordinasyon: Büyük bir şirkette farklı departmanlar birbirleriyle ilgili oldukları için iletişim halinde olmalıdır. Her bölümden sorumlu olanlar, işlerini daha etkili yapabilmek için diğerlerinin ne yaptığından haberdar olmalıdırlar.
  • İşlemler: Daha küçük şirketlerde takım elemanları kendi projeleriyle ve şirketin genel hedefleriyle ilgili bütün bilgilere vakıf olmalıdırlar. Bu çalışma isteğini ve çalışanların verimliliğini arttırır.

Zaman zaman bu üç iletişim türü olması gerektiği şekliyle olmayıp, aksamalar olmaktadır. İletişimden sorumlu olanlar bilgi transferini uygun olmayan bir şekilde (kısa mesajlar yoluyla veya sosyal ağlarla) yapabilirler. Şirketin farklı elemanları arasında hiç doğrudan iletişim kanalları olmayabilir.

Diğer yandan, bazen iletişim için istekli olunabilir, ama çalışanların bunu uygun şekilde yapacak gerekli sosyal becerileri olmayabilir. İnsanların yapmaları gereken ilk şey iletişim becerilerini geliştirmektir, böylece o becerilerini etkili yollarla kullanabilirler.

Bütün bu durumlarda bir şirket içinde iç iletişim eksikliği olacaktır. Bu da randımanı ve çalışanların refahını olumsuz etkiler. Bu yüzden şirketler için iç iletişime dikkat etmek çok önemlidir. Bir problem olduğu anlaşıldığında, ne kadar hızlı çözülürse, şirket için o kadar iyi olur.

Acaba şu an bu soruna çözüm bulunabiliyor mu? Şirketler iç iletişim becerilerini geliştirmek için ne yapabilirler?

Bir şirkette iletişim nasıl geliştirilebilir?

Bu kısımda şirketlerin iç iletişim eksikliği sorununu çözebilmek için atmaları gereken en önemli üç adımdan bahsedeceğiz.

1. Şirketin hedefini ve vizyonunu açıkça belirtin

Bütün şirketler belirli hedefler ve bir dizi iç veya dış değerlerle yönetilirler. Çalışanlar bu hedef ve değerlerden habersiz olduklarında, yaptıkları işin gerçek amacını bilmeleri imkansızdır.

Tam aksine çalışanlar şirketin hedeflerini, misyonunu ve değerlerini anladıkları zaman birbirleriyle daha etkili iletişim sağlayabilirler. Böylece temel olarak öncelik hiyerarşisini zorlanmadan paylaşabilirler.

2. Çalışanlar arasında bağları kuvvetlendirin

İş hayatıyla kişisel hayatı ayırmayı bilmek önemlidir. Ancak, bir şekilde mesai arkadaşları ve patronlar arasında hakiki dostluk bağlarını kurmak çok faydalı olabilir. Bu sadece iş memnuniyetini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda iletişim sürecini çok daha şeffaf hale getirir.

Bu sebepten dolayı, çalışanlar ve patronlar arasında bağları kuvvetlendiren planlama aktiviteleri inanılmaz bir yatırım olabilir.

3. Sosyal becerileri iyileştirmek için çok çalışın

Önce de bahsettiğimiz gibi; bazı insanlar iletişim kurmak isterler, ama bunu nasıl yapacaklarını bilemezler. Eğer bunun sizin şirketiniz içinde olduğunu tespit ettiyseniz, sosyal becerileri geliştirmeyi öğretmek için hazırlanan bir çalıştay planlamak iyi bir fikir olabilir.

Bu çalışanların birbirleriyle kolayca iletişim kurmalarını sağlayacak ve iç iletişim eksikliği sonucunda doğan sorunlara bir son verecektir.

Yorum Yaz