Ölçeceğiz Ama Bir Sorun Bakalım Niçin?

Okul Profil çalışmasının geçtiğimiz hafta hangi kriterleri içerdiği yaptığı basın toplantısı ile açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özellikle ölçme değerlendirme süreçleri ile ilgili bazı konuların altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Okul Profili Değerlendirme çalışmasını anlattığı toplantıda 2023 Eğitim Vizyonu çalışmasında ilk 9 ana başlık içerisinde yer alan “her okula okul gelişim modelinin” ayrıntılarını paylaştı.

Ziya Selçuk “Çalışmanın öncelikli hedefinin okullarımız aralarındaki imkân ve öğrenme farkının azaltılmasını sağlamak olduğunun özellikle altını çizdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sunumuyla açıklanan “Okul Profili Değerlendirme” çalışmasıyla okullar, belirli ölçütlere göre, öğrenme analitiğinden okullar arası başarı farkına; sosyo-kültürel etkinliklerden gelişim planlarına; okulun fiziksel ve insan kaynakları imkânlarından bürokratik süreçlere kadar geniş bir perspektifle, bütünsel olarak ele alınacak. Bir şekilde eğitime yapay zeka ile müdahale edilecek.

Bakan Selçuk’un yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Yarıştırmayacağız; “Tıpkı parmak izi gibi, okullarımızı kendi içinde bulundukları şartlar ve sahip oldukları imkanlarla değerlendiriyoruz. Amacımız okullarımızı yarıştırmak değil, iyileştirerek aralarındaki imkân ve öğrenme farkının azalmasını sağlamak” dedi.

Kıyaslamayacağız; Selçuk, okulları birbiriyle kıyaslamadan, kendi gelişimi üzerinden değerlendirmeyi amaçlayan çalışmanın hedefinin, aralarındaki imkân ve başarı farkının azaltılmasıyla imkan eşitliği sağlamak ve eğitimin niteliğini artırarak tüm okulları yukarıya taşımak olduğunu söyledi.

Selçuk’un proje ile ilgili değerlendirmeleri şöyle oldu:

Zorluklar her zaman yöneticiyi güçlendirir: Bazıları zora talip olur ve başarı öyküleri onların talipliğinden çıkar. Yıllardır eğitim sahasında yüzlerce başarı hikayesine şahit oldum. İmkanı zayıf olan, profili düşük olan okula yönetici olarak talip olmuşlar, zayıf okulu alıp iyileştirmeyi, güçlendirmeyi talep etmişler. Bu meslektaşlarımızla görüştük ve dedik ki “Bunu nasıl yaptınız?”

Ekip olmadan başarı çok zor; O öğretmenlerin, o okul yöneticilerinin ışığını aldık, tecrübelerimizi üst üste koyduk, bir fener gibi tüm okullarımıza o ışığı tutuyoruz şimdi. Burada bir gerçek var. Eğitimde bir ekip olursanız, ortak bir hayalin, heyecanın peşinden giderseniz; öğretmen odasını bir huzur adasına çevirebilir seniz; başarısız olma imkanınız yok.

Her Çocuğumuzun Hakkı Aynı; Bugün Okul Profili Değerlendirme Tanıtım Toplantısındaydık. Çocuğa hakkı olanı uluslararası standartlarda veremezsek çocuğun hukukunu zedeleriz, dedik. Çocuğa hakkı olanı vermek öncelikle çocuğun eğitimiyle değil, öğretmenin-yöneticinin-okulun gelişimiyle olur. Okul Profili Değerlendirme nasıl ekip olacağımızının, nasıl iyileşeceğimizin, nasıl gelişeceğimizin yol haritası. Gerisi sizin gönlünüze, gönüllüğünüze, günün sonunda vicdanınıza kalmıştır. Bu bakan olsanız da böyle, öğretmen olsanız da, yönetici olsanız da böyle. Hepimiz çocuklar için buradayız ve bu bilinçle ellerimizi birbirimizin elinin üzerine koymak, bir ekip olmak, bu ekibin rüzgarıyla hareket etmek zorundayız. Ben olmasam ne olur sorusunu sorun lütfen kendinize, ben daha iyi olursam ne olur sorusunu sorun. Bizi bu cevaplar geleceğe taşıyacak…

Yapay Zeka; Doğru müdahaleyi yapabilmek için öncelikle veriye dayalı sorunu görebilmek ve teşhisi doğru koyabilmenin gerekliliği ile yola çıkan Millî Eğitim Bakanlığı, sistemle bütünleşecek ‘İyileştirme Ekipleri’ oluşturacak. Bu kapsamda, okullar, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bakanlık bünyesindeki ‘İyileştirme Ekipleri’ sorumlu oldukları okullarda veriye dayalı eylem planları hazırlayarak hızlı ve etkili çözümler sunacak. Öğretmenler de yeni eğitim programları, sertifika ve yan alan yetkinlikleri ile sürecin merkezinde olacak.

Bireyselleştirilmiş Programlar; İyileşmeye giden yolda okulların yol haritasını oluşturacak olan ‘Okul Gelişim Planları’ öğretmen ve okul yöneticileri ile birlikte hazırlanacak. Her okulun kendi ihtiyaçları ve kendi yapısı kapsamında oluşturduğu planlar bir yazılım üzerinde görülebilecek, okulun ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesinde öğretmen ve okul yöneticinin kararı esas alınacak. Haftalık, aylık ve yıllık eylem planları oluşturulacak uygulamalar; izlenecek, değerlendirilecek ve desteklenecek.


Eşitlik değil adalet; Milli Eğitimin en küçük organizasyonel birimi olan okul ile en üst birimi arasındaki iletişimi sağlayabilmek için önemli bir atılım olan okul gelişim planları sayesinde; okulun ihtiyacından zamanında ve detaylı bir şekilde haberdar olunup ihtiyacı görme ve ihtiyacı giderme süreci hız kazanmış olacak. Var olan veya oluşabilecek sorunlar öngörülerek, yerinde ve hemen çözüm üretilecek. Okul gelişim planları ile okulun hangi alanda desteklenmesi gerektiği ortaya çıktığında Bakanlık imkan ve kaynakları her okula ihtiyacı oranında adil olarak dağıtılacak. Şartları elverişsiz olan okullara pozitif ayrımcılık yapılarak, imkanı görece daha iyi olan okulların gelişimi de ihtiyaçları doğrultusunda desteklenerek ve iyileşme sürdürülebilir kılınacak.

Yorum Yaz